LIKC

Zakat Al Fitr, Ramadan 2024

Закят аль Фитр

Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!

 

Дорогие братья и сёстры!

 

Приблизилось окончание священного месяца Рамадан и
наступает время совершения одного из видов поколонения Всевышнему Аллаху- Закят аль Фитр, Садака АльФитр. Закят – это третий столп Ислама, являющийся
обязательным, при определенных финансовых условиях отчислением, производимом раз в году в пользу малоимущих и социально не защищенных групп. Очень часто в Священном Коране Всевышний Аллах(свят Он и Велик) упоминает Закат наряду с молитвой(намазом).

 

Размер Закят аль Фитр составляе один Саа(приблизительно
2,5 килограмма) из той пищи, которая является основной для данной страны(финики, сухофрукты, рис, крупы и т.д.)

В денежном выражении сумма закята Аль фитр приблизительно составляет минимум 5 Euro за одного человека. Мужчина должен платить закят Аль фитр за себя, свою супругу и за своих иждевенцев.

 

Вы можете сделать перечисление закят Аль фитр в этом году, как и в прошлые годы Латвийскому Исламскому культурному центру, а мы расределим нуждающимся людям. Пожалуйста присылайте деньги заранее, ведь нам необходима время, чтобы раздать их
нуждающимся.

 

LV03HABA0551030991463, SWEDBANK, LATVIJAS ISLĀMA KULTŪRAS CENTRS, пометка Zakat AlFitr.

 

Да вознаградит Аллах всех вас добром и примет наши посты и молитвы! Амин!

   

 

Зуфар Зайнуллин                               

 

 

Муфтий Исламской общины Латвии

 

________________________________

 

Zakat Al Fitr

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

Dārgie brāļi un māsas!

Ir tuvojušās svētā Ramadāna mēneša beigas un pienācis laiks vienam no Visvarenā Allāha pielūgsmes veidiem – Zakat al-Fitr, Sadaqa al-Fitr.

Zakat ul-Fitr jeb Fitrah ir labdarības veids, kas tiek sniegts nabadzīgajiem Ramadāna beigās.

 

Zakat al Fitr ir jāsamaksā pirms Eid lūgšanas sākuma. Varat to izplatīt vienu vai divas dienas pirms Ramadāna mēneša beigām.

Zakat-ul-fitr maksā katrs ģimenes loceklis, tostarp bērni un veci cilvēki. Maksājums ir jāveic pirms Eid lūgšanas.

      

Zakat al Fitr izmērs ir viens Sa’ah (apmēram 2,5 kilogrami) no pārtikas, kas ir pamata konkrētai valstij (dateles, žāvēti augļi, rīsi, graudaugi utt.).

 

  Naudas izteiksmē Zakat Al Fitr summa ir aptuveni 5 eiro vienai personai. Vīrietim ir jāmaksā Zakat Al Fitr par sevi, savu sievu un apgādājamajiem.

  

Zakat Al Fitr šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, varat ziedot Latvijas Islāma kultūras centram, un mēs to izdalīsim trūcīgajiem cilvēkiem. Lūdzu, sūtiet naudu iepriekš, jo mums ir nepieciešams laiks, lai to sadalītu tiem, kam tā nepieciešama.

 

 Lūdzu, pārskaitiet zakat uz mūsu oficiālo bankas kontu un maksājuma detaļās norādiet “Ziedojums: Zakat ul-Fitr”.

Mēs atvieglosim jums maksāt zakat-ul-fitr jūsu vārdā.

Mūsu rekviziti:

Latvijas Islamica Kulturas Centrs Biedrība

Saņēmēja konta numurs: LV03HABA0551030991463

Maksājuma mērķis Apraksts “Ziedojums: Zakat ul-Fitr”

Bankas nosaukums: SwedBank SIA

SWIFT kods: HABALV22

Ar cieņu Zufars Zainuļins, Latvijas Islāma kopienas muftijs

______________________________

Zakat Al Fitr

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

Dear brothers and sisters!

The end of the holy month of Ramadan has approached and the time has come for one of the types of worship to Almighty Allah – Zakat al-Fitr, Sadaqa al-Fitr.

Zakat ul-Fitr, or Fitrah, is a form of charity given to the poor at the end of Ramadan.

Zakat al Fitr must be paid before the start of the Eid prayer. 

 

The size of Zakat al Fitr is one Sa’ah (approximately 2.5 kilograms) from the food that is basic for a given country (dates, dried fruits, rice, cereals, etc.)

 

In monetary terms, the amount of Zakat Al Fitr is approximately a minimum of 5 Euro per person. A man must pay Zakat Al Fitr for himself, his wife and his dependents.

 

You can donate Zakat Al Fitr this year, as in previous years, to the Latvian Islamic Cultural Center, and we will distribute it to people in need. Please send money in advance, because we need time to distribute it to those in need.

 

If you would like Latvijas Islamica Kulturas Centrs to pay your zakat, the last day to receive your zakat is Monday, 04/08/2024. Please transfer the zakat to our official bank account and indicate in the payment details “Donation: Zakat ul-Fitr”.

We will make it easy for you to pay zakat-ul-fitr on your behalf.

Our details:

Latvijas Islamica Kulturas Centrs Biedriba

Beneficiary’s account number: LV03HABA0551030991463

Purpose of payment Description “Donation: Zakat ul-Fitr”

Bank name: SwedBank SIA

SWIFT code: HABALV22

Sincerely, Zufar Zainullin, Mufti of the Islamic Community of Latvia