LIKC

Eid al-Adha– 2024

2024.gada 16.jūnija plkst.8.00 Meža prospektā 90, Rīgā, Kafejnīca “ŠIRHANS”.

As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

Dārgie brāļi un māsas!

Aicinām uz svētku Eid-ul-Adha lūgšanu, kas notiks

 2024.gada 16.jūnija plkst.8.00 Meža prospektā 90, Rīgā,

 Kafejnīca “ŠIRHANS”.

 

 (Ieeja no 7.00. Lūgums ņemt līdzi savu lūgšanu paklājiņu)

Ar patiesa garīga prieka sajūtu sveicu Latvijas musulmaņus svētajos Eidul-Adhas svētkos, novēlu žēlastību un visu to labāko no Allāha. Šie svētki personificē islāma augstās morālās īpašības – žēlsirdību, laipnību un mīlestību pret cilvēkiem, liecina par islāma apņemšanos ievērot augstās universālās vērtības, kuru ievērošana padara cilvēkus cildenus un palīdz stiprināt vienotību sabiedrībā.

Kurban Bayram ir svētīgs laiks priecīgai ticības apliecināšanai, laimīgs sirsnības, taisnības un žēlastības iegūšanas laiks, ļaujot cilvēkam nostiprināties savā ticībā, attīstot cilvēka garīgo sākumu. Šajos gaišajos svētkos es novēlu visiem labu veselību, laimi un labklājību ģimenē, labklājību un panākumus.

Lai Visvarenais un Visžēlīgais Allāhs mūs svētī un sūta Savu dāsno palīdzību visos labos darbos un uzņēmumos, stiprina mūs ar Savu diženumu un atalgo ar augstiem gara centieniem!

Šajos svētkos lūgsim, lai Allahs apgaismo ikvienu ģimeni un katru cilvēku ar svētīgu prieku. Lai Visvarenais pasargā visu cilvēci no nepatikšanām un slimībām!

             Lai Visvarenā Allāha svētība vienmēr ir pār mums! ĀMEN!

Latvijas Republikas Musulmaņu garīgās padomes priekšsēdētājs

 Muftijs Zufars-haji Zainullins

 

 

 

 

As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

                              Dear brothers and sisters!

 

We invite you to the festive Eid-ul-Adha prayer, which will take place on

June 16, 2024 at 8.00 at the address: Meža prospekts 90, Rīga,

Kafe “ŠIRHANS”.

With a feeling of sincere spiritual joy, I congratulate the Muslims of Latvia on the holy holiday of Eid-ul-Adha, I wish you mercy and all the blessings from Allah. This holiday embodies the high moral qualities of Islam – mercy, kindness and love for people, testifies to the adherence of Islam to high universal values, following which ennobles people, helps to strengthen unity in society.

Eid al-Adha is a blessed time of joyful affirmation in faith, a happy time of gaining sincerity, righteousness and grace, allowing a person to strengthen his faith, developing the spiritual beginning of a person. On this bright holiday, I wish everyone good health, happiness and prosperity in families, well-being and success.

May Allah Almighty and Merciful bless us, and send us His generous help in all good deeds and undertakings, strengthen us with His greatness and reward us with a high aspiration of the spirit!

On this festive day, let us raise a prayer so that Allah illuminates every family and every person with blessed joy. May the Almighty protect all mankind from troubles and diseases!

May the blessings of Almighty Allah be upon us always! AMEN!

 

Chairman of the Spiritual Board of Muslims of the Republic of Latvia

 

 Mufti           Zufars-Haji Zainullins

Ас-саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!

Дорогие братья и сестры!

Приглашаем Вас на праздничную Эйд-уль-Адхa молитву, которая состоится     

               16 июня 2024 года в 8.00 по адресу Meža prospekts 90, Rīga,

 Kafe  “ŠIRHANS”.

 (Вход с 7.00. Просим взять с собой индивидуальный коврик для намаза)

С чувством искренней духовной радости поздравляю мусульман Латвии со священным праздником Эйд-уль-Адха, желаю Вам милостей и всех благ от Аллаха. Этот праздник олицетворяет собой высокие нравственные качества ислама – милосердие, доброту и любовь к людям, свидетельствует о приверженности ислама высоким общечеловеческим ценностям, следование которым облагораживает людей, способствует укреплению единства в обществе.

Курбан-байрам – благословенное время радостного утверждения в вере, счастливое время обретения искренности, праведности и благодати, позволяющее человеку укрепиться в своей вере, развивающее духовное начало человека. В этот светлый праздник желаю всем доброго здоровья, счастья и достатка в семьях, благополучия и успехов.

Да благословит нас Аллах Всемогущий и Всемилостивый, и ниспошлет свою щедрую помощь во всех добрых делах и начинаниях, укрепит нас величием Своим и воздаст высоким устремлением духа!

В этот праздничный день вознесем молитву, чтобы Аллах озарил благословенной радостью каждую семью и каждого человека.  Да хранит Всевышний все человечество от бед и болезней!

Да будет всегда над нами благословение Всемогущего Аллаха! АМИНЬ!

Председатель Духовного Управления мусульман Республики Латвия,

          Муфтий        Зуфарс-хаджи Зайнуллинс

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

الإخوة والأخوات الأعزاء!

 

ندعوكم إلى صلاة عيد الأضحى الاحتفالية التي ستقام

 16 يونيو 2024 الساعة 8.00 في Meža prospekts 90، ريغا،

 مقهى “سيرهانز”.

 

 (الدخول من الساعة 7.00. يرجى إحضار سجادة الصلاة الخاصة بك)

 

وبشعور من الفرح الروحي الصادق، أهنئ مسلمي لاتفيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأتمنى لكم الرحمة وكل التوفيق من الله. يجسد هذا العيد الصفات الأخلاقية العالية للإسلام – الرحمة واللطف وحب الناس، ويشهد على التزام الإسلام بالقيم العالمية العالية، التي ينبل الناس بها ويساعد على تعزيز الوحدة في المجتمع.

قربان بيرم هو وقت مبارك للتأكيد البهيج في الإيمان، وقت سعيد لاكتساب الإخلاص والبر والنعمة، مما يسمح للإنسان بالتعزيز في إيمانه، وتطوير البداية الروحية للإنسان. في هذه العطلة المشرقة، أتمنى للجميع الصحة الجيدة والسعادة والازدهار في أسرهم والازدهار والنجاح.

بارك الله تعالى لنا، وأرسل مساعدته السخية في جميع الأعمال الصالحة والمشاريع، وقوينا بعظمته، وكافئنا بتطلعات الروح العالية!

في هذا العيد، دعونا نصلي لكي ينير الله كل عائلة وكل شخص بالفرح المبارك. حفظ الله البشرية جمعاء من المشاكل والأمراض!

نرجو أن تكون نعمة الله تعالى علينا دائمًا! آمين!

 

رئيس المجلس الروحي لمسلمي جمهورية لاتفيا

 

 المفتي زفارس حاج زينولين

 

Categories :

Praying Times Riga