LIKC

28th June 2023 plkst.9.00 Ilūkstes ielā 17, Rīgā, atpūtas centrā “Pie Čarli”.

 

As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!
Dārgie brāļi un māsas!

 

Aicinām uz Eid-al-Adha svētku lūgšanu, kas notiks 2023.gada 28.jūnijā plkst.9.00 Ilūkstes ielā 17, Rīgā, atpūtas centrā “Pie Čarli”.

(Ieeja no 8.00. Lūgums ņemt līdzi savu lūgšanu paklājiņu)

Ar patiesa garīga prieka jūtām es sveicu Latvijas musulmaņus svētajos Eid-al-Adha svētkos, novēlu jums visas Allāha svētības un žēlastību. Šie svētki iemieso sevī islāma augstās morālās īpašības – žēlsirdību, labestību, mīlestību pret cilvēkiem un liecina par islāma turēšanos pie vispārcilvēciskām vērtībām, kuru ievērošana katru cilvēku dara cildenu un palīdz stiprināt vienotību sabiedrībā.

Eid al-Adha ir svētīts laiks, kurš sniedz priecīgu stiprinājumu ticībā, laimīgā sirsnībā, taisnībā un žēlastībā, ļauj cilvēkam nostiprināties savā ticībā un attīstīt garīgo sākotni. Šajos gaišajos svētkos novēlu visiem labu veselību un panākumus, laimi un labklājību ģimenēs.

Lai Visvarenais un Žēlsirdīgais Allāhs mūs svētī un sūta mums Savu dāsno palīdzību visos labos darbos, stiprina mūs ar Savu diženumu un atalgo ar augstu gara tiekšanos!

Šajā svētku dienā lūgsim, lai Allāhs apgaismo katru ģimeni un katru cilvēku ar svētīgu prieku. Lai Visvarenais pasargā visu cilvēci no bēdām un slimībām!

 

Lai Visvarenā Allāha svētības vienmēr ir pār mums! ĀMEN!

 

Latvijas Republikas Musulmaņu garīgās padomes priekšsēdētājs

Muftijs Zufars-Hadži Zainullins

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

الإخوة والأخوات الأعزاء!

 

ندعوكم إلى صلاة عيد الأضحى الاحتفالية ، والتي ستقام في 28 يونيو 2023 * الساعة 9.00 في

Ilukstes iela 17 ، Rīga “Pie arli”.

(الدخول: من الساعة 8.00. يرجى إحضار سجادة الصلاة الخاصة بك)

بشعور من الفرح الروحي الصادق ، أهنئ مسلمي لاتفيا بعيد الأضحى المبارك ، وأتمنى من الله عز وجل لكم كل الرحمة والبركات. يجسد هذا العيد الصفات الأخلاقية السامية للإسلام بالرحمة واللطف والحب للناس ، ويشهد على تمسك الإسلام بالقيم العالمية السامية ، التي ترفع من شأن الناس ، وتساعد على تعزيز الوحدة في المجتمع.

أتمنى للجميع الصحة والسعادة والسكون, وبارك الله تعالى لنا ولكم هذه الأيام المباركات ، واعاننا واعانكم في كل الأعمال الصالحة

في هذا اليوم الاحتفالي ، لنرفع الدعاء حتى ينير الله كل أسرة وكل إنسان بفرح مبارك. عسى الله أن يحمي البشرية جمعاء من المتاعب والأمراض!

وصل الله وباركم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

 

رئيس هيئة مسلمي جمهورية لاتفيا

 

   المفتي ظفار الحاج زينولين

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Ас-саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху!
Дорогие братья и сестры!

 

Приглашаем Вас на праздничную Эйд-уль-Адхa молитву,                          которая состоится 28 июня  2023* года в 9.00 по адресу Ilukstes iela 17, Rīga, центр отдыха “Pie Čarli”.
(Вход с 8.00. Просим взять с собой индивидуальный коврик для намаза)

С чувством искренней духовной радости поздравляю мусульман Латвии со священным праздником Эйд-уль-Адха, желаю Вам милостей и всех благ от Аллаха. Этот праздник олицетворяет собой высокие нравственные качества ислама – милосердие, доброту и любовь к людям, свидетельствует о приверженности ислама высоким общечеловеческим ценностям, следование которым облагораживает людей, способствует укреплению единства в обществе.

Курбан-байрам – благословенное время радостного утверждения в вере, счастливое время обретения искренности, праведности и благодати, позволяющее человеку укрепиться в своей вере, развивающее духовное начало человека. В этот светлый праздник желаю всем  доброго здоровья, счастья и достатка в семьях, благополучия и успехов.

Да благословит нас Аллах Всемогущий и Всемилостивый, и ниспошлет свою щедрую помощь во всех добрых делах и начинаниях, укрепит нас величием Своим и воздаст высоким устремлением духа!

В этот праздничный день вознесем молитву, чтобы Аллах озарил благословенной радостью каждую семью и каждого человека.  Да хранит Всевышний все человечество от бед и болезней!

Да будет всегда над нами благословение Всемогущего Аллаха! АМИНЬ!

 

Председатель Духовного Управления мусульман Республики Латвия
          Муфтий Зуфарс-хаджи Зайнуллинс

 

 

 

 

         

   As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu!

                              Dear brothers and sisters!

 

We invite you to the festive Eid-ul-Adha prayer, which will take place on June 28, 2023* at 9.00 at Ilukstes iela 17, Rīga, “Pie Čarli” recreation center.

     (Entrance from 8.00. Please bring your own prayer mat)

With a feeling of sincere spiritual joy, I congratulate the Muslims of Latvia on the holy holiday of Eid-ul-Adha, I wish you mercy and all the blessings from Allah. This holiday embodies the high moral qualities of Islam – mercy, kindness and love for people, testifies to the adherence of Islam to high universal values, following which ennobles people, helps to strengthen unity in society.

Eid al-Adha is a blessed time of joyful affirmation in faith, a happy time of gaining sincerity, righteousness and grace, allowing a person to strengthen his faith, developing the spiritual beginning of a person. On this bright holiday, I wish everyone good health, happiness and prosperity in families, well-being and success.

May Allah Almighty and Merciful bless us, and send us His generous help in all good deeds and undertakings, strengthen us with His greatness and reward us with a high aspiration of the spirit!

On this festive day, let us raise a prayer so that Allah illuminates every family and every person with blessed joy. May the Almighty protect all mankind from troubles and diseases!

May the blessings of Almighty Allah be upon us always! AMEN!

 

Chairman of the Spiritual Board of Muslims of the Republic of Latvia

  Mufti Zufars-Haji Zainullins