LIKC

Allāha, Visuvarenā un Žēlsirdīgā, vārdā!

 

Dārgie brāļi un māsas!

 

Ielūdzam Jūs uz svētku lūgšanu VEF Kultūras pils Sarkanajā zālē,

šī gada 9. jūlijā, pulksten 11.00

(lūgšanu paklājiņu lūgums ņemt līdzi)

 

Ar patiesa garīgā prieka jūtām sveicu Jūs un visus Latvijas musulmaņus vissvētajos Eid al-Adha  svētkos un novēlu Jums svētību un visu to labāko no Allāha.

Šie svētki sevī iemieso augstākās islāma garīgās īpašības – žēlsirdību, laipnību, cilvēku mīlestību, tie apliecina islāma turēšanos pie vispārcilvēciskajām vērtībām, kuru ievērošana cilvēkus padara cildenus un palīdz stiprināt sabiedrības vienotību.

Kurban Bayramiir svētīga prieka apliecināšana ticībā, laimīgas sirsnības, taisnības un žēlastības iegūšana, kas ļauj katram cilvēkam stiprināt savu ticību un attīstīt garīgumu. Šajos gaišajos svētkos novēlu Jums un visiem Latvijas musulmaņiem labu veselību, laimi un labklājību ģimenēs, pārticību un panākumus.

 

Lai Visuvarenais un Žēlsirdīgais Allāhs svētī Jūs un sūta savu dāsno palīdzību visām iecerēm un labajiem darbiem, stiprina Jūs ar Savu diženumu un atalgo ar tiekšanos pēc augsta garīguma!

 

Latvijas Islāma Kultūras Centrs

 

 

 

______________________

 

 

 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Дорогие братья и сестры!

Приглашаем Вас на праздничную молитву, которая состоится  09 июля 2022 года в 11.00 в Красном зале Двореца культуры ВЭФ.

(Просим взять индивидуальный коврик для намаза)

 

С чувством искренней духовной радости поздравляю Вас и всех мусульман Латвии со священным праздником Эйд-уль-Адха , желаю Вам милостей и всех благ от Аллаха. Этот праздник олицетворяет собой высокие нравственные качества ислама – милосердие, доброту и любовь к людям, свидетельствует о приверженности ислама к высоким общечеловеческим ценностям, следование которым облагораживает людей, способствует укреплению единства в обществе.

Курбан-байрам – благословенное время радостного утверждения в вере, счастливое время обретения искренности, праведности и благодати, позволяющее человеку укрепиться в своей вере, развивающее духовное начало человека. В этот светлый праздник желаю Вам, и всем мусульманам Латвии доброго здоровья, счастья и достатка в семьях, благополучия и успехов.

Да благословит Вас Аллах Всемогущий и Всемилостивый, и ниспошлет свою щедрую помощь во всех добрых делах и начинаниях, укрепит Вас величием Своим и воздаст высоким устремлением духа!

 

Latvijas Islāma Kultūras Centrs

 

 

 

 

___________________

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم!

الإخوة والأخوات الأعزاء!
ندعوكم للصلاة الاحتفالية التي ستقام في 09 يوليو 2022 الساعة 11.00 في القاعة الحمراء بقصر الثقافة في VEF.
(يرجى إحضار سجادة الصلاة الخاصة بك)

بشعور من الفرح الروحي الصادق ، أهنئكم وجميع مسلمي لاتفيا بعيد الأضحى المبارك  ، أتمنى لكم الرحمة وكل التوفيق من الله. يجسد هذا العيد الصفات الأخلاقية السامية للإسلام – الرحمة واللطف والحب للناس ، ويشهد على تمسك الإسلام بالقيم العالمية السامية ، التي ترفع من شأن الناس ، وتساعد على تعزيز الوحدة في المجتمع.
عيد الأضحى هو وقت مبارك للإيمان بهيجة ، وقت سعيد لاكتساب الإخلاص والبر والنعمة ، مما يسمح للإنسان بتقوية إيمانه ، وتطوير البداية الروحية للإنسان. في هذا العيد المشرق ، أتمنى لكم ولجميع مسلمي لاتفيا موفور الصحة والسعادة والازدهار في الأسرة ، والرفاهية والنجاح.
بارك الله فيكم الله ، وأنزل عونكم السخي في كل الأعمال الصالحة ، ويقويكم بعظمته ، وجزاككم بأمل الروح!

المركز الثقافي الإسلامي في لاتفيا

 

 

 

________________

 

In the name of Allah, the Gracious, the Merciful!
Dear brothers and sisters!
We invite you to the festive prayer, which will take place on July 09, 2022 at 11.00 in the Red Hall of the VEF Palace of Culture.
(Please bring your own prayer mat)

With a feeling of sincere spiritual joy, I congratulate you and all the Muslims of Latvia on the holy holiday of Eid-ul-Adha, I wish you mercy and all the best from Allah. This holiday embodies the high moral qualities of Islam – mercy, kindness and love for people, testifies to the adherence of Islam to high universal values, following which ennobles people, helps to strengthen unity in society.
Eid al-Adha is a blessed time of joyful affirmation in faith, a happy time of gaining sincerity, righteousness and grace, allowing a person to strengthen his faith, developing the spiritual beginning of a person. On this bright holiday, I wish you and all Muslims of Latvia good health, happiness and prosperity in families, well-being and success.
May Allah Almighty and Merciful bless you, and send down his generous help in all good deeds and undertakings, strengthen you with His greatness and reward you with a high aspiration of the spirit!

Latvijas Islāma Kultūras Centrs